14
Σεπ

Απομακρυσμένη εργασία: Κατά πόσο είναι ασφαλής;

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι πλέον, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, εργάζονται και απομακρυσμένα χρησιμοποιώντας είτε εταιρικό υπολογιστή είτε προσωπικό.

Υπάρχουν δε και οι περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται σε μόνιμη βάση από το σπίτι, χωρίς να αντικρίσουν ποτέ τους συναδέλφους τους, έχοντας επικοινωνία κυρίως μέσω e-mail.

Κατά πόσο όμως είναι ασφαλής ένας υπολογιστής ή μια εταιρική εφαρμογή όταν λειτουργεί εκτός του εταιρικού δικτύου; Είμαστε σίγουροι ότι ο υπάλληλος που εργάζεται από το σπίτι έχει ενημερωμένο υπολογιστή όσον αφορά τόσο τις τελευταίες αναβαθμίσεις ασφάλειας όσο και τις αναβαθμίσεις των λογισμικών εν γένει; Όσο πρακτικό κι εύκολο είναι να εργαζόμαστε από το σπίτι ακόμη και από την παραλία μέσω των smart phones πλέον, άλλο τόσο είναι επικίνδυνο για τις πληροφορίες και τα δεδομένα που διαχειριζόμαστε.

Θα πρέπει οι εταιρείες προτού επιτρέψουν απομακρυσμένη πρόσβαση να διαβεβαιωθούν ότι το πληροφοριακό σύστημα του εργαζομένου – χρήστη είναι επαρκώς ασφαλισμένο.

Πηγή: SecNews