07
Απρ

H Deventum πιστοποιεί την Υποδομή HARICA

deventum-logoΗ Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού “Hellenic Academic & Research Institutions Certification Authority – (HARICA)” είναι μία έμπιστη τρίτη οντότητα που πιστοποιεί την ταυτότητα χρηστών και δικτυακών εξυπηρετητών των Ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και Ερευνητικών φορέων της Ελλάδας.

Η HARICA λειτουργεί υπό την αιγίδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και χρηματοδοτείται από το GUnet AE (http://www.gunet.gr/), μια μη κερδοσκοπική αστική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2000. Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, Deventum, έχει επιλεγεί από την HARICA ως ελεγκτής για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πιστοποιητικών που παρέχονται από την ίδια την HARICA. Συγκεκριμένα η εταιρεία Deventum, σε συνεργασία με την εταιρεία ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων Trust-IT, ανέλαβε και εκτέλεσε τον έλεγχο του πηγαίου κώδικα της ιστοσελίδας, των προγραμμάτων και των διαδικαστικών εγγράφων που είχαν στη διάθεσή τους, με σκοπό ο οργανισμός να πιστοποιηθεί ως προς τις απαιτήσεις του ETSI TS 101 456, που αφορά την Πολιτική για Ηλεκτρονικές Υπογραφές και Υποδομές για Αρχές Πιστοποίησης.

Τα συμπεράσματα του ελέγχου, που ισχύουν μόνο για την χρονική περίοδο της ανάλυσης, καταλήγουν ότι το προσωπικό της HARICA κρίνεται κατάλληλο και είναι σε θέση να ασκήσει σωστά τις εργασίες για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της ιστοσελίδας (http://www.harica.gr), καθώς επίσης βρέθηκε να είναι προετοιμασμένο για όλα τα θέματα που περιγράφονται από τους κανονισμούς ETSI TS 101 456. Τα ευρήματα του ελέγχου, με βάση τις απαιτήσεις του ETSI TS 101 456, περιγράφονται αναλυτικά στην Αναφορά Ελέγχου τα οποία μπορείτε να μεταφορτώσετε από τους παρακάτω συνδέσμους: https://www.trust-it.gr/userfiles/Harica.2011.03.18.Rev1.2.ENG.pdf https://www.trust-it.gr/userfiles/Harica.2011.03.18.Rev1.2.GR.pdf

Η Αναφορά Ελέγχου συντάχθηκε για την Deventum από τους παρακάτω:

–  Κρασσάς Νικόλαος, CISSP Certification Number: 94337

–  Στεργίου Δημήτριος, Certification Number: 0973230, CISSP Certification Number: 305086, CISM Certification Number: 09549256

–  Παπαπέτρος Δημήτριος, CISA Certificaton Number: 1189862

Deventum: Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφοριακών συστημάτων με γνώμονα την καινοτομία, κάνοντας χρήση των πιο εξελιγμένων και αποδοτικών τεχνολογιών. Οι υπηρεσίες της εταιρείας διαχωρίζονται σε α) Υπηρεσίες Έρευνας και Ανάπτυξης, β) Υπηρεσίες Τεχνολογίας Πληροφοριών και γ) Υπηρεσίες Ελέγχου και Ασφάλειας Πληροφορικής.