Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Ασφάλειας

  • Home
  • /
  • Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Ασφάλειας

Οι Διευθύνσεις Πληροφορικής και οι εργαζόμενοι μιας εταιρείας συνειδητοποιούν τη σημασία των πληροφοριών και τον ρόλο τους στη διασφάλιση τους. Με άλλα λόγια, ό, τι χρειάζεται ένας οργανισμός είναι ένα καλοσχεδιασμένο πρόγραμμα κατάρτισης και ευαισθητοποίησης του Προσωπικού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η TRUST-IT παρέχει Υπηρεσίες Εκπαίδευσης στην Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων σε άτομα και οργανισμούς, μέσω των εξαιρετικά ικανών και καταρτισμένων στελεχών της. Ο σκοπός των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι η συγκέντρωση της προσοχής στην ασφάλεια των πληροφοριών.

Η TRUST-IT σκοπό έχει να ευαισθητοποιήσει τους χρήστες και τους διαχειριστές συστημάτων να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και τις απειλές που στοχεύουν ένα πληροφοριακό σύστημα, έτσι ώστε να ανταποκριθούν κατάλληλα.

Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί ασφαλείας της TRUST-IT εκπαιδεύουν τους διαχειριστές των  συστημάτων και τους χρήστες, έτσι ώστε να εξετάζουν λεπτομερώς τους μηχανισμούς ελέγχου, τους λειτουργικούς μηχανισμούς και τεχνικούς μηχανισμούς που πρέπει να εφαρμόζονται και να παρακολουθούνται κατάλληλα.

ΟΦΕΛΗ

  • Εκπαίδευση σε τεχνικές που θα χρησιμοποιούν οι διαχειριστές έτσι ώστε να βοηθήσουν στην προστασία των συστημάτων πληροφορικής της εταιρείας.
  • Κατάρτιση σε μεθόδους ασφαλείας που οι χρήστες θα πρέπει να υιοθετήσουν για να βοηθήσουν στην προστασία των εταιρικών συστημάτων πληροφορικής.
  • Οι διαχειριστές θα μπορούν να παρακολουθούν, να ελέγχουν και να υποβάλουν αναφορές ασφάλειας για το σύνολο του δικτύου.
  • Οι χρήστες θα ακολουθήσουν την πολιτική ασφάλειας της εταιρείας, προκειμένου να προστατεύουν τους προσωπικούς τους υπολογιστές από κακόβουλο λογισμικό ή παραβίαση ασφάλειας.
  • Τόσο οι χρήστες όσο και οι εταιρείες θα αναπτύξουν την κατάλληλη γνώση για την προστασία των πληροφοριών από κακόβουλες και τυχαίες απώλειες.
  • Εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών έτσι ώστε να αναβαθμίζουν και να διατηρούν την πολιτική ασφάλειας και τις πιστοποιήσεις ασφάλειας.
  • Οι διαχειριστές θα μπορούν να εφαρμόζουν τεχνικές έτσι ώστε να συμβάλουν στην προστασία των πληροφοριακών συστημάτων σε φυσικό επίπεδο.

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της TRUST-IT υλοποιούνται μέσω προηγμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης, παρακολούθησης και ελέγχου απόδοσης των εκπαιδευομένων, η οποία υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων ασφαλείας.

Πρωταρχική επιδίωξη των προγραμμάτων κατάρτισης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων, καθώς και η παροχή κατευθύνσεων και υποστήριξης για ζητήματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εμπέδωση και κατανόηση των σημαντικότερων ζητημάτων ασφάλειας, καθώς και των απειλών που αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα.

Οι κυριότερες θεματικές ενότητες που καλύπτονται από την πλατφόρμα κατάρτισης,
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

1. Ασφάλεια Πιστωτικών Καρτών
2. Δημιουργία & Διαχείριση Ισχυρών Κωδικών Πρόσβασης
3. Ασφαλής Διαχείριση Ευαίσθητων Δεδομένων
4. Ασφαλής Πλοήγηση
5. Ασφαλής Χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
6. Επιθέσεις Παραβίασης Εταιρικών Emails (BEC Scams)
7. Επιθέσεις Ransomware
8. Επιθέσεις E-mail Spoofing
9. Επιθέσεις Malware
10. Επιθέσεις Phishing
11. Επιθέσεις μέσω USB
12. Κοινωνική Μηχανική (Social Engineering)
13. Διαχείριση Διασφαλισμένων Πληροφοριών (Data Classification)
14. Δημιουργία «Ανθρώπινου Τοίχους Προστασίας» (Human Firewall)
15. Αναγνώριση και Ταυτοποίηση Χρηστών
16. Ασφάλεια κατά τη Χρήση Mobile Συσκευών
17. Ασφαλής Συμπεριφορά στο Διαδίκτυο
18. Ευαισθητοποίηση Υπαλλήλων Τηλεφωνικού Κέντρου (Call Center & Help
Desk Αwareness)
19. Ευαισθητοποίηση για τα Κορυφαία Ζητήματα Ασφάλειας
20. Eυαισθητοποίηση Διευθυντικών Στελεχών για θέματα Ασφαλούς Χρήσης
Υπολογιστικών Συστημάτων & Προστασίας Δεδομένων
21. Ασφάλεια στο Εργασιακό Περιβάλλον
22. Κατανόηση της Κρυπτογράφησης

Η TRUST-IT για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έχει καταφέρει να υλοποιήσει προσομοιώσεις πραγματικών επιθέσεων hacking αλλά και εκπαίδευσης εταιρικών χρηστών σε ολόκληρο το επιχειρηματικό φάσμα. Μέσω της πρωτοποριακής πλατφόρμας παρέχεται η δυνατότητα πραγματικής προσομοίωσης επιθέσεων phishing, όπως ακριβώς θα έκανε κάποιος κακόβουλος χρήστης.

Η TRUST IT, βάσει της φύσης του πελάτη αλλά και των εσωτερικών αναγκών, δημιουργεί μοναδικά emails για την αποστολή τους στους εταιρικούς χρήστες με απώτερο σκοπό τον καθορισμό του επιπέδου ευαισθητοποίησης σε θέματα ασφάλειας. Τα emails που αποστέλλονται στους χρήστες, δημιουργούνται αποκλειστικά για την κάλυψη των πελατειακών αναγκών και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δημιουργία επισυναπτόμενων αρχείων, καθώς και δημιουργία συγκεκριμένων landing pages.