03
Απρ

Τεχνολογίες που μπορούν να βελτιώσουν το έργο επιχειρήσεων

featured-works-test-4Οι τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην καλυτέρευση των μικρών καθώς και των μεσαίων επιχειρήσεων δεν αφορούν μόνο τις Υπηρεσίες Cloud Computing, τα Open Source λογισμικά καθώς και τις μεθόδους Απομακρυσμένης Πρόσβασης.

Σε συνέχεια του δημοσιεύματος σχετικά με τις χρήσιμες στρατηγικές που μπορούν να ακολουθήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με σκοπό να βρίσκονται ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό, διατηρώντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε τιμές προσιτές προς τον τελικό αποδέκτη, σας παραθέτουμε 6 επιπλέον στρατηγικές:

Customer Relationship Management (CRM)

Γνωστά πλέον στο ευρύ κοινό, τα συστήματα CRM έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν όλες τις πληροφορίες των πελατών μιας επιχείρησης σε μια κεντρική βάση δεδομένων. Επίσης μέσω των CRM, η εκάστοτε εταιρεία έχει τη δυνατότητα να επιταχύνει τις  εσωτερικές διαδικασίες και να διατηρήσει το ήδη υπάρχον πελατολόγιο, εντοπίζοντας τις αγοραστικές τους συνήθειες και επιτυγχάνοντας επικερδέστερες πωλήσεις.

Επιχειρηματική Ευφυΐα

Μέσω της επιχειρηματικής ευφυΐας δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναλύσουν πλήρως τα εταιρικά τους δεδομένα, όπως τα έσοδα των πωλήσεων, χωρίζοντάς τα ανά προϊόν ή ανά τμήμα, παρουσιάζοντας παράλληλα στοιχεία από παλιότερα δεδομένα σε συνδυασμό με τα τρέχοντα. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να γίνουν εύκολα προβλέψεις για τη μελλοντική πορεία των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Τηλεδιάσκεψη

Μέσω των διαδεδομένων πλέον video conference, η εταιρεία μπορεί να μειώνει αισθητά τα έξοδα από ταξίδια που θα έπρεπε να πραγματοποιεί για μια συνάντηση εκτός έδρας. Η υπηρεσία αυτή παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να έρχονται σε επαφή τόσο με τους πελάτες τους όσο και με προμηθευτές σε καθημερινή βάση χωρίς την πολυδάπανη πραγματοποίηση ταξιδιών.

Virtual Machines

Με τη χρήση των virtual machines, δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις να λειτουργούν ταυτόχρονα πολλούς διακομιστές μέσα από ένα μόνο πραγματικό μηχάνημα μειώνοντας αισθητά το λειτουργικό κόστος τους.

Αποθήκευση και Εκτύπωση

Τα χρήματα που σπαταλά μια επιχείρηση σε αναλώσιμα και γραφική ύλη είναι αρκετά συνήθως. Κάθε εταιρεία μπορεί να μειώσει τις εκτυπώσεις της επιλέγοντας πάντοτε εκτύπωση διπλής όψης. Επίσης θα πρέπει να μην εκτυπώνουμε e-mail πάρα μόνο όσα είναι άκρως απαραίτητο να εκτυπωθούν. ERP (Enterprise Resource Planning) Με τη χρήση συστημάτων ERP, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται πολλαπλές λειτουργίες όπως τα οικονομικά, το ανθρώπινο δυναμικό και τα υλικά που διαθέτει. Κατά κύριο λόγο η χρήση των ERP συστημάτων γίνεται από μεγάλες εταιρείες, αυτό όμως δεν αποτελεί εμπόδιο τόσο σε μικρές όσο και σε μεγάλες εταιρείες να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους συστήματα προσιτά πλέον σε όλους.