21
Ιούν

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: H Deventum πιστοποιεί την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού του ΑΠΘ

deventum-logoΗ Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) http://www.pki.auth.gr, είναι μία έμπιστη τρίτη οντότητα που πιστοποιεί την ταυτότητα χρηστών και δικτυακών εξυπηρετητών που συνεργάζονται με αυτή. Η πρώτη Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ξεκίνησε το 2001 από το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου ΑΠΘ. Μετά από επτά χρόνια επιτυχούς λειτουργίας και έχοντας εκδώσει περισσότερα από 30.000 ψηφιακά πιστοποιητικά, η ΥΔΚ του ΑΠΘ αναβαθμίστηκε μέσα από την ένταξη της στην Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού “Hellenic Academic & Research Institutions Certification Authority – (HARICA)” ώστε να μπορεί να υποστηρίξει νέες δυνατότητες.

Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, Deventum, έχει επιλεγεί από το ΑΠΘ ως ελεγκτής για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πιστοποιητικών που παρέχονται από το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Συγκεκριμένα η εταιρεία Deventum, σε συνεργασία με την εταιρεία ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων Trust-IT, ανέλαβε και εκτέλεσε τον έλεγχο του πηγαίου κώδικα της ιστοσελίδας, των προγραμμάτων και των διαδικαστικών εγγράφων που είχαν στη διάθεσή τους, με σκοπό ο οργανισμός να πιστοποιηθεί ως προς τις απαιτήσεις του ETSI TS 101 456, που αφορά την Πολιτική για Ηλεκτρονικές Υπογραφές και Υποδομές για Αρχές Πιστοποίησης.

Τα συμπεράσματα του ελέγχου, που ισχύουν μόνο για την χρονική περίοδο της ανάλυσης, καταλήγουν ότι η ΥΔΚ ΑΠΘ είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναγράφονται στο ETSI TS 101 456, ως μη-αναγνωρισμένη Αρχή Πιστοποίησης, εκδίδοντας μη-αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις. Τα ευρήματα του ελέγχου, με βάση τις απαιτήσεις του ETSI TS 101 456, περιγράφονται αναλυτικά στην Αναφορά Ελέγχου τα οποία μπορείτε να μεταφορτώσετε από τους παρακάτω συνδέσμους: https://www.trust-it.gr/userfiles/AUTH.2011.03.18.Rev.1.5.Greek.pdf  https://www.trust-it.gr/userfiles/AUTH.2011.03.18.Rev1.7.English.pdf

Η Αναφορά Ελέγχου συντάχθηκε για την Deventum από τους παρακάτω: –    Κρασσάς Νικόλαος, CISSP Certification Number: 94337 –  Στεργίου Δημήτριος, Certification Number: 0973230, CISSP Certification Number: 305086, CISM Certification Number: 09549256 –    Παπαπέτρος Δημήτριος, CISA Certificaton Number: 1189862 Deventum: Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφοριακών συστημάτων με γνώμονα την καινοτομία, κάνοντας χρήση των πιο εξελιγμένων και αποδοτικών τεχνολογιών. Οι υπηρεσίες της εταιρείας διαχωρίζονται σε α) Υπηρεσίες Έρευνας και Ανάπτυξης, β) Υπηρεσίες Τεχνολογίας Πληροφοριών και γ) Υπηρεσίες Ελέγχου και Ασφάλειας Πληροφορικής.