09
Σεπ

Οι επιθέσεις από Trojans παραμένουν σε υψηλά επίπεδα

Οι στατιστικές της GFI για τον μήνα Αύγουστο αποκαλύπτουν ότι οι χρήστες δέχονταν επιθέσεις από τα ίδια Trojans που κυκλοφορούν εδώ και αρκετούς μήνες.
 
Τα Trojans αυτά ανιχνεύονται ως Trojan.Win32.Generic!BT, το οποίο παρέμενε στην κορυφή της λίστας, με ποσοστό 25.11% επί του συνολικού αριθμών ανιχνεύσεων. Το συγκεκριμένο Trojan βρίσκεται στην κορυφή της λίστας για αρκετό καιρό με ποσοστό 29.08% τον Ιούλιο και 27.16% το Ιούνιο επί του συνολικού αριθμού ανιχνεύσεων.
 
Τα 10 πιο διαδεδομένα Trojans για τον Αύγουστο είναι τα εξής:
1. Trojan.Win32.Generic!BT – 25.11%
2. Trojan-Spy.Win32.Zbot.gen – 4.23%
3. Trojan.Win32.Generic.pak!cobra – 3.61%
4. INF.Autorun (v) – 3.27%
5. Trojan.Win32.Generic!SB.0 – 2.01%
6. BehavesLike.Win32.Malware (v) – 1.04%
7. Worm.Win32.Downad.Gen (v) – 0.96%
8. Trojan.Win32.Malware.a – 0.93%
9. Trojan.Win32.Meredrop – 0.92% 10. Exploit.PDF-JS.Gen (v) – 0.84%