22
Δεκ

Ταχύτερη εισαγωγή τεχνολογιών cloud σε επιχειρήσεις

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η συμβουλευτική εταιρεία σε θέματα πληροφοριακών υποδομών CA Technologies, πάνω από το 92% των μεγαλύτερων εταιρειών ανά τον κόσμο έχουν εισάγει τουλάχιστον μια υπηρεσία cloud, ενώ παράλληλα το 53% διαθέτει περισσότερες από 6 cloud υπηρεσίες.

Κατά την ίδια έρευνα διαπιστώθηκε ότι το 44% των εταιρειών που εισάγουν υπηρεσίες cloud το κάνουν κατά κύριο λόγο για τη μείωση των συνολικών τους εξόδων, και σε ποσοστό 35% για την καλύτερη διαχείριση. Από τους 434 μηχανικούς πληροφορικής που έλαβαν μέρος στην έρευνα, το 68% είχαν ως πρωταρχικό μέλημα την ασφάλεια όταν προχώρησαν στην εισαγωγή υπηρεσιών cloud, ενώ το 40% αμφέβαλε για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παρόλο που όλα δείχνουν ότι οι υπηρεσίες cloud έχουν αρχίσει να καταλαμβάνουν κατά κύριο λόγο τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι περισσότεροι αναλυτές είχαν προβλέψει ότι οι υπηρεσίες cloud θα υιοθετούνταν αρχικά από μικρές επιχειρήσεις και οργανισμούς.