24
Φεβ

5 λόγοι που αναιρούν την ασφάλεια δεδομένων

Lock1Παρά τη διαρκώς αναπτυσσόμενη τεχνολογία στο διαδίκτυο, αρκετές εταιρείες λησμονούν έναν σημαντικό παράγοντα: Κίνδυνοι δικτυακής ασφάλειας  και διαρροής πληροφοριών παρουσιάζονται σε καθημερινή βάση στην πλειονότητα των εταιρειών ανεξαρτήτου μεγέθους. Τα κενά στην ασφάλεια δικτύων και υποδομών, μοιραία οδηγούν σε παραβιάσεις, με αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων.
 
Παραθέτουμε πέντε βασικές αιτίες που οδηγούν στην παραβίαση πληροφοριακών συστημάτων:
 
•  Παλαιότερες εκδόσεις λογισμικούΟι υπάλληλοι εταιρειών πρέπει να διαθέτουν ενημερωμένο λογισμικό  στο σύνολό του και να πραγματοποιούνται έλεγχοι για ενημερώσεις σε καθημερινή βάση είτε χειροκίνητα είτε αυτοματοποιημένα.
 
•  Άρνηση εγκατάστασης νέων εκδόσεων λογισμικού Η μη εγκατάσταση νέων αναβαθμίσεων είτε από αμέλεια είτε από άρνηση του χρήστη αποτελεί μέγιστο σφάλμα. Όχι μόνο τίθεται ο εκάστοτε προσωπικός τερματικός σταθμός σε κίνδυνο, αλλά και ολόκληρη η εταιρεία.
 
•  Άνοιγμα επισφαλών συνημμένων Παρόλο που τέτοιου είδους απειλές μπορούν να αποφευχθούν με κατάλληλα προγράμματα και φίλτρα, δεν παύουν να υφίστανται. Οι χρήστες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ανοίγουν συνημμένα αρχεία από άγνωστους αποστολείς.
 
•  Μεταφορά εταιρικών δεδομένων στο σπίτι Οι μεγαλύτερες παραβιάσεις  σε δεδομένα εταιρειών έχουν πραγματοποιηθεί από έμπιστους υπαλλήλους. Αρκετές εταιρείες επιτρέπουν σε υπαλλήλους τους να διαχειρίζονται εταιρικά αρχεία από το σπίτι τους, χωρίς πρωτίστως να έχει ελεγχθεί η ασφάλεια του δικτύου τους.
 
•  Μη εκπαιδευμένο προσωπικό Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη των εταιρειών είναι η ελλιπής ενημέρωση και η μηδενική εκπαίδευση των υπαλλήλων στην ασφαλή διαχείριση αρχείων, δεδομένων και εταιρικών πόρων. Αφιερώνοντας λίγο χρόνο και ελάχιστα χρήματα, οι εταιρείες μπορούν να εκπαιδεύσουν επαρκώς το προσωπικό τους, αποφεύγοντας σημαντικές μελλοντικές απώλειες δεδομένων και περιστατικά επιθέσεων που θα είχαν τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο.
 
πηγή: www.secnews.gr