29
Ιούν

ISO 27001:2005 έχει εγκριθεί από την ISOQAR

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security Management System) της TRUST-IT έχει  εγκριθεί από την ISOQAR  σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2005 (Αριθμ. Πιστ/κού 7287ISMS001) για το εξής αντικείμενο δραστηριότητας: «Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Υλοποίηση συστημάτων ασφάλειας υποδομών Πληροφορικής. Συγγραφή πολιτικών ασφάλειας.  Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών στον τομέα της Βιομηχανικής Αντικατασκοπίας. Εξέταση ψηφιακών πειστηρίων και διεξαγωγή ερευνών στον Κυβερνοχώρο για λογαριασμό Δικαστικών και διωκτικών Αρχών, εταιρειών – Οργανισμών και ιδιωτών.»
 
Το ISO 27001 αποτελεί προδιαγραφή για την διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών. Έχει εφαρμογή σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας, εμπορίου και υπηρεσιών και η εφαρμογή του δεν περιορίζεται μόνο στις πληροφορίες που αποθηκεύονται σε Η/Υ. Απευθύνεται στην ασφάλεια των πληροφοριών με όποιον τρόπο και αν αυτές τηρούνται. Οι πληροφορίες μπορεί να είναι καταγεγραμμένες ή εκτυπωμένες σε χαρτί, μπορεί να είναι αποθηκευμένες ηλεκτρονικά, μπορεί να αποστέλλονται με κανονικό ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορεί να παρουσιάζονται σε φιλμ ή να διατυπώνονται προφορικά σε συζητήσεις. Οποιαδήποτε μορφή και εάν έχουν οι πληροφορίες, με οποιοδήποτε τρόπο και αν αυτές διαμοιράζονται ή αποθηκεύονται, το ISO 27001 βοηθάει έναν οργανισμό να τις προστατεύει επαρκώς.