08
Νοέ

ISO 9001:2008 έχει εγκριθεί από την ISOQAR

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management System) της TRUST-IT έχει  εγκριθεί από την ISOQAR  σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 (Αριθμ. Πιστ/κού 7287QMS001) για το ακόλουθο αντικείμενο δραστηριότητας: «Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας  πληροφοριακών συστημάτων: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Υλοποίηση συστημάτων ασφαλείας υποδομών Πληροφορικής, πολιτικών ασφάλειας. Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας  πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών στο τομέα της Βιομηχανικής  Αντικατασκοπίας. Εξέταση ψηφιακών πειστηρίων και έρευνες στον Κυβερνοχώρο για  λογαριασμό Δικαστικών και διωκτικών Αρχών, εταιρειών -Οργανισμών και ιδιωτών.»
 
Το ISO 9001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διασφάλιση ποιότητας και ποιοτική διαχείριση επιχειρήσεων. Αποτελεί επιχειρησιακό μοντέλο που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει μία επιχείρηση. Εφαρμόζεται πάνω στις διαδικασίες που παράγουν τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας οργανισμός. Παρέχει μεθοδικό και συστηματικό έλεγχο των επιχειρησιακών ενεργειών ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να εφαρμόζεται για την παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.