08
Νοέ

ISO 9001:2008 έχει εγκριθεί από την ISOQAR

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management System) της TRUST-IT έχει  εγκριθεί από την ISOQAR  σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 (Αριθμ. Πιστ/κού 7287QMS001) για το ακόλουθο αντικείμενο δραστηριότητας: «Παροχή...

Read More