29
Ιούν

Windows XP: Σφάλμα στο λειτουργικό σύστημα

Η Microsoft πρόσφατα επιβεβαίωσε σφάλμα στο λειτουργικό σύστημα Windows XP και στο διακομιστή (server) Windows 2003 που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παραβίαση Η/Υ και την προσβολή τους με κακόβουλο λογισμικό, όταν οι χρήστες θα ακολουθούσαν παραβιασμένες ιστοσελίδες ή θα λάμβαναν κακόβουλο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Έως τώρα η εταιρεία αναφέρει πως δεν έχει εντοπίσει περιστατικά που να οφείλονται στην εκμετάλλευση της συγκεκριμένης ευπάθειας, παρόλα αυτά εφιστά την προσοχή των χρηστών στα παρακάτω:

Το σφάλμα εντοπίστηκε στην κατηγορία “Help and Support Center” των Windows που επιτρέπει στους χρήστες να μεταφορτώνουν βοηθητικά αρχεία από το διαδίκτυο. Συγκεκριμένα τα αρχεία αυτά δε φιλτράρονται κατάλληλα από το πρωτόκολλο “hcp” και το γεγονός αυτό επιτρέπει στους εισβολείς να παραπλανήσουν τους χρήστες και να τους οδηγήσουν σε κακόβουλες ιστοσελίδες ή να τους πείσουν να ανοίξουν επικίνδυνα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το σφάλμα αυτό δεν εμφανίζεται στα λειτουργικά Windows Vista, Windows 7, Windows Server και Windows Server 2008 R2.