Εταιρεία

  • Home
  • /
  • Εταιρεία

Η Trust-IT

Η εξειδίκευση, η συνεχής επιμόρφωση και η αφοσίωση των στελεχών μας, σε συνδυασμό με το σεβασμό προς τον πελάτη και τις ιδιαίτερες ανάγκες του, εγγυώνται την εξεύρεση των πιο αξιόπιστων λύσεων σε ζητήματα ασφάλειας δικτύων και εξασφαλίζουν τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των εταιρειών που μας εμπιστεύονται.

Χάρη στους διακεκριμένους συνεργάτες μας, την πολυετή πείρα αλλά και την άριστη τεχνογνωσία μας, έχουμε αναδειχθεί σε πολύτιμο συνεργάτη των μεγαλύτερων ελληνικών αλλά και διεθνών επιχειρήσεων και οργανισμών σημειώνοντας παράλληλα υψηλότατους ρυθμούς ανάπτυξης.
Η εγγυημένη ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων σε συνδυασμό με τον ύψιστο βαθμό κατάρτισης έχει  ταυτιστεί με την επωνυμία Trust-IT.

Τεχνολογία Αιχμής βάση Διεθνών Προτύπων

Η TRUST-IT διαθέτει τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμόζει τις πλέον αξιόπιστες διαδικασίες προκειμένου να επιτευχθεί άμεσα κι επιτυχώς η εναρμόνιση της κάθε επιχείρησης ή οργανισμού με τα ισχύοντα διεθνή ρυθμιστικά πλαίσια και πρότυπα προστασίας των πληροφοριών.

Διεθνή Πρότυπα Ασφάλειας

Έγκριση για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών της Trust-IT από την ISOQAR

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security Management System) της Trust-IT έχει  εγκριθεί από την ISOQAR  σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013 (Αριθμ. Πιστ/κού 7287) για το εξής αντικείμενο δραστηριότητας:

  • Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.
  • Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Υλοποίηση συστημάτων ασφάλειας υποδομών Πληροφορικής.
  • Συγγραφή πολιτικών ασφάλειας.
  • Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών στον τομέα της Βιομηχανικής Αντικατασκοπίας.
  • Εξέταση ψηφιακών πειστηρίων και διεξαγωγή ερευνών στον Κυβερνοχώρο για λογαριασμό Δικαστικών και διωκτικών Αρχών, εταιρειών, Οργανισμών και ιδιωτών.

Έγκριση για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
της Trust-IT από την ISOQAR

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management System) της Trust-IT έχει  εγκριθεί από την ISOQAR  σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 (Αριθμ. Πιστ/κού 7287) για το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας.