Έρευνα & Ανάπτυξη

  • Home
  • /
  • Έρευνα & Ανάπτυξη

Το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της Trust-IT έχει μάθει να ερευνά, να ακούει, να διαισθάνεται και να εστιάζει στις πελατειακές ανάγκες προτού να αναπτύξει την δραστηριότητά του. Γνωρίζοντας πώς να δημιουργήσει τα κατάλληλα εργαλεία για κάθε περίπτωση και έχοντας τα κατάλληλα εφόδια, η ομάδα έρευνας της Trust-IT διαφοροποιείται από άλλες εταιρείες.

Η ερευνητική ομάδα μας είναι αναγνωρισμένη από την διαδικτυακή κοινότητα ασφάλειας για τις δημοσιεύσεις τις,  αλλά είναι ακόμα πιο γνωστή για τα μη δημοσιευμένα προγράμματα εκμετάλλευσης ευπαθειών (zero-day  exploit code) και τα αυτοματοποιημένα εργαλεία τα οποία αναπτύχθηκαν σταδιακά.

Η συνεργασία της Trust-IT  με πολλούς από τους κορυφαίους ερευνητές  και ελεγκτές ασφάλειας  ανά τον κόσμο είναι μια μεγάλη απόδειξη της συνεχούς ανταλλαγής γνώσεων, που οδηγεί αρκετά βήματα μπροστά τον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Μαζί με τις τεχνικές επίθεσης έρχεται και η άμυνα επόμενης γενιάς. Έχουμε αναπτύξει πρωτοπόρες τεχνικές και εργαλεία που θα εξασφαλίσουν την ασφάλεια της επιχείρησής σας ακόμη και από τις πιο περίπλοκες και προηγμένες τεχνικές εισβολής (hacking).

Ο τρόπος με τον οποίο τα μέλη της ομάδας μας λειτουργούν και συνεργάζονται μεταξύ τους αποτελεί σημείο υπεροχής. Τότε είναι μόνο που μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι παρέχουμε ασφάλεια πληροφοριών, έχοντας φτάσει ήδη στο κορυφαίο επίπεδο συνεργασίας και ανάπτυξης τεχνικών και εργαλείων ελέγχου ασφάλειας. Γνωρίζοντας καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον πώς να διεισδύσουμε σε ένα σύστημα, γνωρίζουμε και πώς να το ασφαλίσουμε καλύτερα.