Πελατολόγιο

Λόγω της πολυετής πείρας αλλά και της άριστη τεχνογνωσίας, η Trust-IT έχει αναδειχθεί σε πολύτιμο συνεργάτη των μεγαλύτερων ελληνικών αλλά και διεθνών επιχειρήσεων και οργανισμών, σημειώνοντας παράλληλα υψηλότατους ρυθμούς ανάπτυξης.

Η εγγυημένη ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων σε συνδυασμό με τον μέγιστο βαθμό κατάρτισης έχει ταυτιστεί με την επωνυμία Trust-IT.

Εταιρείες που μας Εμπιστεύτηκαν

Παρακάτω θα βρείτε μια ενδεικτική λίστα με τα πιο σημαντικά έργα τα οποία έχει αναλάβει η Trust-IT, στους παρακάτω επιχειρησιακούς  τομείς:

Πραγματοποίηση ελέγχων ασφάλειας και αξιολόγησης κινδύνου (κατά τα διεθνή πρότυπα) στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας και υποβολή προτάσεων για την βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας του δικτύου και την δυνατότητα αντιμετώπισης κάθε μορφής απειλής. Πραγματοποίηση ελέγχου ασφάλειας και αξιολόγησης κινδύνου στην πλατφόρμα ADSL και υποβολή προτάσεων για την βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας του δικτύου.

Πραγματοποίηση ελέγχου ασφάλειας (κατά τα διεθνή πρότυπα) στο δίκτυο παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου με σκοπό τον εντοπισμό κενών ασφάλειας και την διασφάλιση του δικτύου από απειλές δικτυοπειρατείας (hacking). Υποβολή προτάσεων βελτίωσης του επιπέδου ασφάλειας του δικτύου

Μελέτη και υλοποίηση υποδομής ασφάλειας σε έργο υπηρεσιών φωνητικής πύλης (πανελλήνιας εμβέλειας) με την εγκατάσταση κατάλληλων μηχανισμών.

Πραγματοποίηση ελέγχου ασφάλειας (κατά τα διεθνή πρότυπα) στο δίκτυο πληροφοριακών συστημάτων με σκοπό τον εντοπισμό κενών ασφάλειας και την διασφάλιση του δικτύου από απειλές δικτυοπειρατείας (hacking). Μελέτη και υλοποίηση μεθόδων και διαδικασιών για την θωράκιση των δικτύων πληροφοριακών συστημάτων από απειλές δικτυοπειρατείας, και γενικά από κακόβουλες ενέργειες.

Πραγματοποίηση ελέγχου ασφάλειας (κατά τα διεθνή πρότυπα) στο δίκτυο πληροφοριακών συστημάτων (πανελλήνιας εμβέλειας), συγγραφή έκθεσης και υποβολή προτάσεων για την βελτίωση της ασφάλειας. Εγκατάσταση μηχανισμών ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων στο εταιρικό δίκτυο.

Ανάλυση και εντοπισμός ηλεκτρονικών στοιχείων και ψηφιακών «ιχνών» (forensics analysis & active documents tracking) της εταιρείας. Σύνταξη πραγματογνωμοσύνης για προσφυγή στην Δικαιοσύνη, σχετικά  με ποινική υπόθεση.

Έρευνα και εντοπισμός  των δραστών σε συμβάντα βιομηχανικής κατασκοπίας. Ανάλυση και εντοπισμός ηλεκτρονικών στοιχείων και ψηφιακών «ιχνών» (forensics analysis & active documents tracking) της εταιρείας.

Πραγματοποίηση ελέγχου ασφάλειας (κατά τα διεθνή πρότυπα) στο δίκτυο πληροφοριακών συστημάτων με σκοπό τον εντοπισμό κενών ασφάλειας και την διασφάλιση του δικτύου από απειλές δικτυοπειρατείας (hacking).

Πραγματοποίηση ελέγχου ασφάλειας (κατά τα διεθνή πρότυπα) στο δίκτυο πληροφοριακών συστημάτων με σκοπό τον εντοπισμό κενών ασφάλειας και την διασφάλιση του δικτύου από απειλές δικτυοπειρατείας (hacking). Μελέτη και υλοποίηση μεθόδων και διαδικασιών για την θωράκιση των δικτύων πληροφοριακών συστημάτων από απειλές δικτυοπειρατείας, και γενικά από κακόβουλες ενέργειες.