Ασφάλιση Cybersecurity

  • Home
  • /
  • Ασφάλιση Cybersecurity

Η Ασφάλιση Cybersecurity, η οποία έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει τις οικονομικές απώλειες που σχετίζονται με συμβάντα δικτύων και υπολογιστών σε τρίτους, έχει προσελκύσει πρόσφατα μεγάλη προσοχή από επαγγελματίες και ερευνητές. Έρευνες ειδικών δείχνουν ότι, σύμφωνα με τους διαχειριστές κινδύνου, ο κίνδυνος του κυβερνοχώρου είναι ο μεγαλύτερος αναδυόμενος κίνδυνος.

Η αγορά ασφάλισης στον κυβερνοχώρο συνεχίζει να διευρύνεται και όλο και πιο μικρές έως μεσαίες εταιρείες δείχνουν ενδιαφέρον για ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Πολλές εταιρείες αναζητούν κάλυψη για την αξία της απώλειας δεδομένων, απώλεια εσόδων λόγω απώλειας δεδομένων ή διακοπής λειτουργίας, νομικές δαπάνες για ζημιές σε τρίτους, αποζημιώσεις δυνητικά επηρεαζόμενων πελατών και κανονιστικά πρόστιμα και ποινές.

Η TRUST-IT μπορεί να παρέχει συμβόλαια Cyber Insurance σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού.