Ασφαλείς Υλοποιήσεις

 • Home
 • /
 • Ασφαλείς Υλοποιήσεις

Η Διαχείριση Ταυτότητας και Πρόσβασης χρηστών αναφέρεται στην διαχείριση και την επεξεργασία των δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών, η οποία απαιτείται σε μία σύγχρονη επιχείρηση. Ο κύκλος ζωής της διαδικασίας αυτής επεκτείνεται με τη δημιουργία και την τροποποίηση νέων εξουσιοδοτήσεων, αλλαγών και νέων δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών.

Η Trust-IT μπορεί να βοηθήσει έναν οργανισμό να αυτοματοποιήσει τις παραπάνω διαδικασίες χρηστών και να επιτύχει:

 • Ενοποιημένη και συγκεντρωτική άποψη όλων των στοιχείων των χρηστών
 • Αυτοματοποιημένες διαδικασίες διαχείρισης χρηστών σε πολλαπλές εφαρμογές, πλατφόρμες και το δίκτυο
 • Εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένους δικτυακούς πόρους
 • Εξυπηρέτηση των χρηστών
 • Ασφάλεια του δικτύου
 • Μειωμένες δαπάνες στα τμήματα πληροφοριακής υποστήριξης
 • Παραγωγικότητα
 • Εναρμόνιση ρυθμίσεων 

Η εφαρμογή και χρήση μιας δομημένης λύσης διαχείρισης καταγραφών (Log Management) μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα οφέλη ενός οργανισμού, από την ασφάλεια και την εναρμόνιση μέχρι τη λειτουργική αποδοτικότητα.

Πλέον υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισης των περιστατικών παραβίασης ασφάλειας και των δεδομένων δικτύου μέσω του ελέγχου, του συσχετισμού και της ανάλυσης δισεκατομμυρίων log καταγραφών γεγονότων ανά ημέρα, μέσω των συσκευών ασφάλειας και δικτύου, των λειτουργικών συστημάτων, των βάσεων δεδομένων και των εφαρμογών.

Η διαχείριση περιστατικών ασφάλειας περιλαμβάνει τον έλεγχο και την ανίχνευση των περιστατικών ασφάλειας σε έναν υπολογιστή ή σε ένα δίκτυο υπολογιστών και την κατάλληλη ανταπόκριση σε παρόμοια περιστατικά. Η Trust-IT μπορεί να βοηθήσει κάθε οργανισμό να ανιχνεύσει και να ανταποκριθεί αμέσως σε οποιοδήποτε είδος ηλεκτρονικής απειλής.

•    Αξιολόγηση της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής και στρατηγικός σχεδιασμός δικτύου. •    Εγκατάσταση και παραμετροποίηση συσκευών. •    Συγκεντρωτική συλλογή των logs ασφάλειας σε πραγματικό χρόνο. •    Υλοποίηση και με τα 3rd Party εργαλεία συμμόρφωσης. •    Ανίχνευση, εντοπισμός και ανταπόκριση απειλών για την ασφάλεια σε πραγματικό χρόνο. •    Συνεχής έρευνα σε περιστατικά ασφάλειας. •    Πολλαπλή υποστήριξη συσκευών ασφάλειας, firewalls, IDS/IPS, HIPS κ.λπ. •    Υποβολή έκθεσης, προγραμματισμένη ή μη. •     Υποβολή έκθεσης σε πραγματικό χρόνο και ενημέρωση για όλα τα περιστατικά ασφάλειας. •     Συνεχής έλεγχος περιστατικών ασφάλειας, ανάλυση και αρχειοθέτηση. •     Ενημέρωση πελατών μέσω e-mail για σημαντικά γεγονότα ασφάλειας συστήματος, κατάστασης συστήματος, παράνομης εισβολής. •     24x7x365 έλεγχος συσκευών. •     24x7x365 έλεγχος των log, ανάλυση, συσχετισμός και ενημέρωση. •     24x7x365 On-site υποστήριξη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

•   Αξιολόγηση της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής και στρατηγικός σχεδιασμός δικτύου •   Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και βελτιστοποίηση ανιχνευτών •   Υλοποίηση με 3rd Party εργαλεία συμμόρφωσης •   Συνεχής διαδικασίες ανίχνευσης ευπαθειών •   Υποβολή έκθεσης, προγραμματισμένη ή μη •   Ενημέρωση πελατών για ευπάθειες και έλλειψη αναβαθμίσεων •   Διαδικασίες αποκατάστασης ρυθμίσεων •   24x7x365 έλεγχος συσκευής •   24x7x365 έλεγχος των log, ανάλυση, συσχετισμός και ενημέρωση •   24x7x365 On-site υποστήριξη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης