Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Ασφάλειας

  • Home
  • /
  • Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Ασφάλειας

Με την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής σε συνδυασμό με εξειδικευμένες δεξιότητες και την μεγάλη εμπειρία των στελεχών της στον τομέα της Ασφάλειας Δικτύων και του Ethical Hacking η TRUST-IT προσφέρει τις παρακάτω εξειδικευμένες υπηρεσίες:

Υπηρεσίες Προστασίας VIPs

Η Trust-IT προστατεύει VIP πελάτες από μια ευρεία γκάμα απειλών στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής τρομοκρατίας και όλα τα είδη της ηλεκτρονικής κατασκοπείας.
Συγκεκριμένα:

• Προστατεύει τις ευαίσθητες πληροφορίες των VIP πελατών.
• Προστατεύει την φήμη των VIP πελατών.
• Παρέχει άμυνα κατά των hackers της ηλεκτρονικής τρομοκρατίας και του οικονομικού σαμποτάζ.
• Παρακολουθεί και ενημερώνει για νέους ή επανεμφανιζόμενους τύπους απειλών.

Υπηρεσίες Ασφαλών Επικοινωνιών

Η Trust-IT παρέχει προστασία κατά των παρακολουθήσεων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και διεισδύσεων σε υποδομές Πληροφοριακών Συστημάτων για υφαρπαγή δεδομένων, με την παροχή υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας υπηρεσιών και λύσεων.