Νομική Υποστήριξη

  • Home
  • /
  • Νομική Υποστήριξη

Καλύπτοντας το πιο ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών νομικής υποστήριξης, η Trust-IT έχει την δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες για την αποτελεσματική νομική κάλυψη της εκάστοτε εταιρείας σε ζητήματα ηλεκτρονικής εξαπάτησης και εγκλημάτων.

E-Discovery

Μέσω της Ηλεκτρονικής Ανακάλυψης (E-Discovery) η Trust-IT είναι σε θέση να εντοπίζει και να διασφαλίζει το σύνολο των εγγράφων που διατηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι εμπειρογνώμονες της Trust-IT είναι επαγγελματίες και παρέχουν ανεξάρτητες και αντικειμενικές αναφορές σχετικά με τις υποθέσεις που αναλαμβάνουν. Σε περιπτώσεις που χρειάζεται να υποστηρίξουν την ερευνά τους στο δικαστήριο, παρέχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που διαθέτουν για να την υποστηρίξουν έτσι ώστε να είναι εμφανής η εγκυρότητά της. Η παρουσίαση ακόμη και των πιο πολύπλοκων τεχνικών θεμάτων, γίνεται σε μια γλώσσα που μπορεί να γίνει κατανοητή εύκολα και από μη εμπειρογνώμονες.