Υπηρεσίες

  • Home
  • /
  • Υπηρεσίες

Η Trust-IT προσφέρει ένα πλέγμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών κορυφαίας ποιότητας, από τη ανάπτυξη ενός πολύπλοκου πληροφοριακού συστήματος και την αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων μηχανισμών προστασίας του, έως την πλήρη τεχνική υποστήριξή του, σύμφωνα πάντα με κατοχυρωμένα διεθνή πρότυπα.

Η άριστη και εξειδικευμένη κατάρτιση των στελεχών μας σε συνδυασμό με την πελατοκεντρική φιλοσοφία μας συντελεί σε γρήγορες και καινοτόμες λύσεις στα θέματα ασφάλειας σε όλο το φάσμα του επιχειρηματικού κόσμου. Εφαρμόζοντας προηγμένες μεθόδους και τεχνικές (ethical hacking, remote/local penetration tests, target profiling/intelligence,social engineering, κ.α.) εντοπίζεται το σύνολο των ευπαθειών στα πληροφοριακά συστήματα και καθορίζεται ο βαθμός έκθεσης τους σε κινδύνους ασύμμετρων απειλών.

Η Trust-IT προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν έλεγχο ασφάλειας (penetration testing), αξιολόγηση των διαδικτυακών εφαρμογών, ανάλυση ευπαθειών (vulnerability assessment), κοινωνική μηχανική (social engineering), καθώς και ελέγχους στην αρχιτεκτονική και τον πηγαίο κώδικα (source code) διαδικτυακών και μη εφαρμογών.

Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλειας της Trust-IT παρέχουν έναν συνδυασμό ασύγκριτης εξειδίκευσης στην ασφάλεια, με αποδεδειγμένες διαδικασίες και διαχείριση προγραμμάτων ασφάλειας προκειμένου οι πελάτες μας να γίνονται αποδέκτες των καλύτερων επιχειρηματικών λύσεων ασφάλειας.

Οι ερευνητές ανάλυσης ψηφιακών πειστηρίων της Trust-IT είναι διαπιστευμένοι πραγματογνώμονες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ικανοί να εκτελέσουν μια δομημένη έρευνα διατηρώντας μια σειρά αποδεικτικών στοιχείων έτσι ώστε να εντοπίσουν ακριβώς ποιες ενέργειες εκτελέσθηκαν σε έναν συγκεκριμένο υπολογιστή και ποιος ήταν αρμόδιος για εκείνες τις ενέργειες.

Η πρωτοπόρος Trust-IT στον τομέα της ευφυούς ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων παρουσιάζει ένα νέο πλέγμα υπηρεσιών που φέρει τον τίτλο “Ασφάλεια Διαδικτυακής Παρουσίας” και ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες των επιχειρηματιών εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας.

Ο συγχρονισμός της ασφάλειας των πληροφοριών ενός οργανισμού με τις επιχειρησιακές στρατηγικές του έχει γίνει μια σημαντική δραστηριότητα στον σημερινό επιχειρησιακό κόσμο.

Σε νέους πελάτες η Trust-IT προσφέρει μια πρωτοποριακή υπηρεσία η οποία ονομάζεται FEHA (Free Ethical Hacking Attack). Πρόκειται για έναν εντελώς δωρεάν έλεγχο ασφάλειας, με σκοπό να διαπιστωθεί το ποσοστό έκθεσης της εκάστοτε υποδομής σε κινδύνους διαδικτυακών επιθέσεων.