Υπηρεσίες Ελέγχου Ασφάλειας

  • Home
  • /
  • Υπηρεσίες Ελέγχου Ασφάλειας

Η Trust-IT προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν ολόκληρο το φάσμα των Ελέγχων Ασφάλειας Δικτυακών Υποδομών:

Penetration Testing Methodology

  • Ανίχνευση και Ανάλυση Ευπαθειών (Vulnerability Assessments)
  • Κοινωνική Μηχανική (Social Engineering)
  • Αξιολόγηση Ασφάλειας Δικτύων (Network Security Assessments)
  • Ανάλυση πηγαίου κώδικα (Source Code)

Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί ασφάλειας της Trust-IT υιοθετούν τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες και τεχνικές διείσδυσης που χρησιμοποιούνται από κακόβουλους εισβολείς προκειμένου να προσδιορίσουν και να απομονώσουν πιθανές αδυναμίες στην ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων με απώτερο σκοπό την πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες και εταιρικά δεδομένα.

Η προσέγγιση των ελέγχων ασφάλειας της Trust-IΤ, παρέχει τη δυνατότητα σε οργανισμούς να αποτρέψουν, να εντοπίσουν και να καταστείλουν την παράνομη πρόσβαση στα συστήματα τους διασφαλίζοντάς με τον τρόπο αυτό επιχειρηματική συνέχεια καθώς και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.