Αναθεώρηση Πολιτικής Ασφάλειας

  • Home
  • /
  • Αναθεώρηση Πολιτικής Ασφάλειας

Οι υπηρεσίες αναθεώρησης των πολιτικών ασφάλειας αφορούν τις πλέον αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων. Η διαδικασία επανεξέτασης από έναν εξωτερικό συνεργάτη, με την απαραίτητη εμπειρία και γνώση, μπορεί να προσφέρει πρακτικές συστάσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση απειλών που θέτουν τις διαδικασίες λειτουργίας της εκάστοτε εταιρείας ή οργανισμού σε κίνδυνο.

Η Trust-IT συστήνει βελτιώσεις για την ενίσχυση της πολιτικής ασφάλειας κάθε εταιρείας, καθώς επίσης είναι σε θέση να προτείνει και αναθεώρηση της ήδη υπάρχουσας, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η Trust-IT με την πολυετή εμπειρία στον χώρο της ασφάλειας και μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού της, έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει νέες πολιτικές ασφάλειας βάση των πλέον ισχυρών προτύπων διασφάλισης ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.

Η TRUST-IT δίνει τη δυνατότητα της πιστοποίησης οργανισμών και επιχειρήσεων με σκοπό την εναρμόνιση τους σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.

Προετοιμασία Πιστοποίησης Οργανισμών/Επιχειρήσεων

Η TRUST-IT διαθέτει τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμόζει τις πλέον αξιόπιστες διαδικασίες προκειμένου να επιτευχθεί άμεσα, επιτυχώς και σε σύντομο χρονικό διάστημα η εναρμόνιση της κάθε επιχείρησης ή οργανισμού με τα ισχύοντα διεθνή ρυθμιστικά πλαίσια και πρότυπα προστασίας των πληροφοριών.

Η TRUST-IT μπορεί να προετοιμάσει μία επιχείρηση/οργανισμό για τις παρακάτω πιστοποιήσεις: ISO 9001, ISO 27001, Πιστοποιητικά από γνωστούς προμηθευτές (CISCO, Microsoft, Oracle κ.α)