Έλεγχος Ασφάλειας Δικτυακής Υποδομής

  • Home
  • /
  • Έλεγχος Ασφάλειας Δικτυακής Υποδομής

Οι υπηρεσίες ελέγχων ασφάλειας δικτυακών υποδομών, έχουν ως σκοπό τον έλεγχο, την καταγραφή και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων ασφάλειας που προστατεύουν την δικτυακή υποδομή. Οι μηχανικοί ασφάλειας της Trust-IT είναι ειδικευμένοι στη χρήση των πιο πρόσφατων και εξελιγμένων εργαλείων και μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως στους δικτυακούς ελέγχους ασφάλειας, καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών των δικτυακών υποδομών:

Κατηγορίες Ελέγχων Ασφάλειας

• Έλεγχοι Ασφάλειας Δικτύων (Network Penetration Test)

• Έλεγχοι Ασφάλειας Δικτύων Voip (Voip Penetration Test)

• Έλεγχοι Ασφάλειας Ασύρματων Δικτύων (Wireless Penetration Test)

• Έλεγχοι Ασφάλειας Δικτυακών Εφαρμογών (Web Application Penetration Test)

Η Trust-IT παρέχει υπηρεσίες ελέγχου ασφάλειας είτε On-site είτε Οff-site, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσέγγιση Black Box, White Box ή Crystal Box, ανάλογα με τις ανάγκες της υποδομής.

Το κλειδί στη μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια των ελέγχων ασφάλειας, είναι η οργάνωση και ο εκτενής έλεγχος ολόκληρου του περιβάλλοντος που στοχεύουμε, ξεκινώντας από το πιο γενικό έως το πιο ειδικό. Η Trust-IT καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να διασφαλίσει τη σωστή λειτουργία όλων των συστημάτων, έτσι ώστε τα δίκτυα να μην μπορούν να παραβιαστούν και τα δεδομένα παραγωγής να μην επηρεάζονται.