Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ασφάλειας

  • Home
  • /
  • Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ασφάλειας

Μέσω των ολοκληρωμένων υπηρεσιών ασφάλειας, η Trust-IT επεκτείνει τις λύσεις που παρέχει στο χώρο της επιχειρηματικής ασφάλειας, στοχεύοντας πρωτίστως στην καθιέρωση μιας υγιούς στρατηγικής διαδικασίας καθώς και του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της διατήρησης των παρεχόμενων λύσεων.

Πρωταρχικός στόχος είναι η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού απόδοσης της μελέτης επενδύσεων ασφάλειας με την ενίσχυση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, τη μείωση διοικητικών και λειτουργικών δαπανών αλλά και τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Οφέλη

  • Ανίχνευση, ανάλυση και άμεση ανταπόκριση σε οποιαδήποτε απειλή, για τη μείωση πιθανών κινδύνων διαρροής επιχειρηματικών δεδομένων.
  • Ελαχιστοποίηση των διαρροών δεδομένων – Εστίαση στο έργο της επιχείρησης.
  • Διατήρηση της ασφάλειας χρηστών τώρα και στο μέλλον.
  • Παροχή υψηλού βαθμού προστασίας σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου.
  • Ασφάλεια Δικτύου
  • Ασφάλεια Εφαρμογών
  • Ασφαλείς Υλοποιήσεις