Ασφάλεια και Βελτιστοποίηση στις Μηχανές Αναζήτησης

Η σωστή και ασφαλής προβολή της ιστοσελίδας μιας εταιρείας είναι πλέον απαραίτητη όσο το διαδίκτυο εξελίσσεται και ο ανταγωνισμός αυξάνει με ολοένα πιο γρήγορους ρυθμούς μεταξύ των επιχειρήσεων/οργανισμών.

Οι υπηρεσίες Ασφάλειας και Βελτιστοποίησης Ιστοσελίδων (Search Engine Optimization) αποσκοπούν στην προώθηση των εταιρειών  στις μηχανές αναζήτησης και είναι ικανές να αυξήσουν την επισκεψιμότητα των website, με στόχο την εμφάνιση στις πρώτες θέσεις της Google και άλλων μηχανών αναζήτησης, για επιλεγμένα keywords.

Οι υπηρεσίες αυτές βοηθούν στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Οι ιστοσελίδες αποκτούν προβολή σε μεγάλο πλήθος χρηστών και εν δυνάμει πελατών.

Οι βελτιστοποιήσεις περιλαμβάνουν αλλαγές στον κώδικα της ιστοσελίδας, αλλά και στο περιεχόμενο, έτσι ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμη από τις μηχανές αναζήτησης και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

– Έλεγχος της ιστοσελίδας αν διαθέτει τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας έναντι επιθέσεων hacking.

– Έλεγχος της ιστοσελίδας αν είναι σχεδιασμένη  σύμφωνα με τις υποδείξεις των τεχνικών SEO.

– Έλεγχος της ιστοσελίδας   έαν έχει υποστεί επιθέσεις Negative SEO.

– Υλοποίηση ενεργειών βελτιστοποίησης ιστοσελίδας, σύμφωνα με προδιαγραφές On-Site SEO και Off-Site SEO.

– Συχνή ανανέωση του περιεχομένου του site.

– Βελτίωση της ποιότητας του περιεχομένου του site.