Ανίχνευση Ευπαθειών

  • Home
  • /
  • Ανίχνευση Ευπαθειών

Η Trust-IT εφαρμόζει τη διαδικασία αναγνώρισης και προσδιορισμού των ευπαθειών που υφίστανται στη λειτουργία και τη διαχείριση μιας πληροφοριακής υποδομής, οι οποίες μπορούν να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης προκειμένου να παραβιαστούν οι επιχειρηματικοί πόροι.

Η διαδικασία ανίχνευσης ευπαθειών είναι ο καλύτερος τρόπος για τον έλεγχο και την επαναλαμβανόμενη ανάλυση των Host αλλά και των δικτυακών συσκευών σε οποιαδήποτε πληροφοριακή υποδομή.

Η Trust-IT είναι σε θέση να βοηθήσει στον αποτελεσματικό εντοπισμό αδυναμιών και πιθανών προβλημάτων ασφάλειας, με συνεχείς ελέγχους ευπαθειών. Κάθε έλεγχος συνοδεύεται με λεπτομερή έκθεση ανάλυσης ευπαθειών, προκειμένου αυτές να εξαλειφθούν ολοκληρωτικά.

Η Trust-IT μπορεί να βοηθήσει μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν μια εσωτερική διαδικασία ανίχνευσης ευπαθειών, παρέχοντας τους τα κατάλληλα προϊόντα, τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση, καθώς επίσης και εκπαίδευση προσωπικού.