Αξιολόγηση Ασφάλειας Δικτύου

 • Home
 • /
 • Αξιολόγηση Ασφάλειας Δικτύου

Η Trust-IT προσφέρει ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών υπηρεσιών αξιολόγησης της ασφάλειας του δικτύου, που μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις βάση διεθνών προτύπων.

Η αξιολόγηση ασφάλειας δικτύων έχει ως σκοπό, την ανάλυση και τον καθορισμό των ευπαθών σημείων στην πληροφοριακή υποδομή, τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν αντιληπτά από εισβολείς, ιούς λογισμικών και άλλες απειλές. Η διαδικασία που ακολουθείται παρέχει έναν ολοκληρωμένο οδηγό για την αξιολόγηση της κατάστασης ασφάλειας της εκάστοτε πληροφορικής υποδομής, με την βοήθεια φυσικών, λειτουργικών και τεχνολογικών ελέγχων περιλαμβάνοντας:

 • Εσωτερική Αξιολόγηση (Internal Assessment)
 • Εξωτερική Αξιολόγηση (External Assessment)
 • Αξιολόγηση Firewall & Περιμετρική Αξιολόγηση
 • Αξιολόγηση IPSec VPN
 • Αξιολόγηση SSL VPN
 • Αξιολόγηση Ασύρματου δικτύου(Wireless Assessment)
 • Αξιολόγηση Βάσεων δεδομένων (Database Assessment)
 • Αξιολόγηση κινητής  Ασφάλειας (Mobile Security Assessment)
 • Αξιολόγηση Ασφάλειας OWA
 • War Dialing
 • Αξιολόγηση Ασφάλειας Citrix Gateway
 • Αξιολόγηση Ασφάλειας Dial-in RAS
 • Αξιολόγηση  Φυσικής Ασφάλειας
 • Αξιολόγηση Ασφάλειας Host/Server