Ασφάλεια και Βελτιστοποίηση Κοινωνικών Δικτύων

Οι Υπηρεσίες Ασφάλειας και Βελτιστοποίησης Κοινωνικών Δικτύων (Social Media Optimization) στόχο έχουν στην αύξηση του κύρους και της αναγνωρισιμότητας των εταιρειών – οργανισμών, καθώς και των προϊόντων/υπηρεσιών τους στο διαδίκτυο. Οι υπηρεσίες SMO περιλαμβάνουν την προστασία από επιθέσεις spamming και τη σωστή χρήση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα την αύξηση της προβολής, καθώς και την άμεση επικοινωνία με την αγορά-στόχο.

Ορθή χρήση

Η άμεση ανταπόκριση, η άμεση επίλυση και η καταγραφή των απαιτήσεων των χρηστών, συντελούν στην ορθή χρήση των κοινωνικών δικτύων και επιφέρουν μια σειρά από ανεκτίμητα οφέλη.

Μεταξύ άλλων οι υπηρεσίες SMO της Trust-IT περιλαμβάνουν τις εξής ενέργειες:

– Προστασία απο επιθέσεις spamming/phishing στα κοινωνικά δίκτυα.

– Καταγραφή και παρακολούθηση της δραστηριότητας στα κοινωνικά δίκτυα.

– Κατάλληλη διαμόρφωση των εταιρικών προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα.

– Διαμόρφωση και ανανέωση περιεχομένου κοινωνικών δικτύων.