Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ασφάλειας

  • Home
  • /
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ασφάλειας

Ο συγχρονισμός της ασφάλειας των πληροφοριών ενός οργανισμού με τις επιχειρησιακές στρατηγικές του έχει γίνει μια σημαντική δραστηριότητα στον σημερινό επιχειρησιακό κόσμο.

Οι υπηρεσίες Προστασίας και Βελτίωσης Επιχειρησιακής Ασφάλειας της TRUST-IT ενισχύει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς ώστε να δημιουργήσουν ένα σχέδιο με ισχυρά συστήματα ασφάλειας που δρα αποτελεσματικά ενάντια στην απώλεια δεδομένων, προσδιορίζει τις αδυναμίες ασφάλειας, προστατεύει το δίκτυο, ανταποκρίνεται στις ηλεκτρονικές επιθέσεις, ενώ παράλληλα προβλέπει και μετριάζει τους κινδύνους του ελλοχεύουν, εξασφαλίζοντας εναρμόνιση σύμφωνα με τα διεθνή  πρότυπα.

Οφέλη

  • Συνεχής ενημέρωση για τους διεθνείς κινδύνους και τις πρακτικές ασφάλειας.
  • Αποτελεσματική εφαρμογή και πρακτική των διαδικασιών ασφάλειας και των τεχνολογιών.
  • Εναρμόνιση με πολιτικές ασφάλειας.
  • Δημιουργία και αναθεώρηση πολιτικής ασφάλειας.
  • Μείωση των δαπανών και των σχετικών κινδύνων.
  • Μεγιστοποίηση της απόδοσης επενδύσεων στην ασφάλεια.