Ασφάλεια Διαδικτυακής Παρουσίας

  • Home
  • /
  • Ασφάλεια Διαδικτυακής Παρουσίας

Η πρωτοπόρος στον τομέα της ευφυούς ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων Trust-IT, παρουσιάζει ένα νέο πλέγμα υπηρεσιών με τίτλο “Ασφάλεια Διαδικτυακής Παρουσίας” και ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες των επιχειρηματιών εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας.

To πρωτοποριακό αυτό πλέγμα υπηρεσιών έχει ως στόχο την Προάσπιση & Διαχείριση της διαδικτυακής παρουσίας οργανισμών και επιχειρήσεων και επικεντρώνεται στα εξής:

– Προστασία διαδικτυακής παρουσίας οργανισμών και επιχειρήσεων.

– Ευκολότερη εύρεση οργανισμών και επιχειρήσεων στο διαδίκτυο.

– Αύξηση προβολής οργανισμών και επιχειρήσεων στο διαδίκτυο.

– Βελτίωση της εικόνας οργανισμών και επιχειρήσεων στο διαδίκτυο.

Προστασία από επιθέσεις Negative SEO & Προώθηση των εταιρειών  στις μηχανές αναζήτησης, με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας των website και την εμφάνιση στις πρώτες θέσεις της Google και άλλων μηχανών αναζήτησης, για επιλεγμένα keywords.

Προστασία από επιθέσεις  spamming, Ανεπιθύμητες Αναρτήσεις, αρνητικά σχόλια και ορθή χρήση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα την αύξηση της προβολής, καθώς και την άμεση επικοινωνία με την αγορά-στόχο.

Αντιμετώπιση περιπτώσεων προσβολών σε διαδικτυακές καμπάνιες και αθέμιτου ανταγωνισμού από οργανωμένες επιθέσεις που σχεδιάστηκαν για να υπονομεύσουν κάποια εταιρεία ή πρόσωπο προσφέροντας ένα πλαίσιο ολοκληρωμένων υπηρεσιών.