Ανταπόκριση Συμβάντων

  • Home
  • /
  • Ανταπόκριση Συμβάντων

Σε περίπτωση υποψίας παραβίασης είναι σημαντικό οι ενέργειες που θα γίνουν να είναι άμεσες ώστε να μην υπάρχει περίπτωση εξάπλωσης στο σύνολο των εταιρικών δεδομένων.

Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό να γίνεται προετοιμασία για την αντιμετώπιση περιστατικών και την ανταπόκριση συμβάντων (Incident Response) που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια των πληροφοριών, προτού αυτά εμφανιστούν.

Εάν ένα δίκτυο έχει γίνει στόχος μιας εσωτερικής ή εξωτερικής επίθεσης (Hacking), η ομάδα Αντιμετώπισης Περιστατικών Ασφάλειας (Computer Incident Response Team) της Trust-IT βρίσκεται δίπλα σας 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα για άμεση λύση. Η Ομάδα CIRT της Trust-IT εντοπίζει, καταγράφει, συγκεντρώνει και απομονώνει τα αποδεικτικά στοιχεία ενώ αποκαθιστά την λειτουργία των υπηρεσιών που έχουν επηρεαστεί και πραγματοποιεί ανάκτηση των απολεσθέντων δεδομένων.

Προσοχή

Η συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να αξιολογηθεί η έκταση της ζημίας. Τα αποδεικτικά στοιχεία φυλάσσονται και αποθηκεύονται κατ’ επιλογή καθώς μπορεί να χρειαστεί προσφυγή στην δικαιοσύνη ή νομική συμβουλή.