Ανάλυση Ψηφιακών Πειστηρίων

  • Home
  • /
  • Ανάλυση Ψηφιακών Πειστηρίων

Οι ερευνητές ανάλυσης ψηφιακών πειστηρίων δεν είναι απλοί τεχνικοί πληροφορικής. Χρειάζεται πολύχρονη εκπαίδευση, ανάπτυξη και ιδιαίτερη επιμέλεια για την αποκρυπτογράφηση του δυαδικού κώδικα και των μεταδεδομένων, τα οποία είναι τόσο σύνθετα όσο η κατανόηση του ανθρώπινου DNA.

Οι ερευνητές ανάλυσης ψηφιακών πειστηρίων της Trust-IT είναι διαπιστευμένοι πραγματογνώμονες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ικανοί να εκτελέσουν μια δομημένη έρευνα διατηρώντας μια σειρά αποδεικτικών στοιχείων έτσι ώστε να εντοπίσουν ακριβώς ποιες ενέργειες εκτελέσθηκαν σε έναν συγκεκριμένο υπολογιστή και ποιος ήταν αρμόδιος για εκείνες τις ενέργειες.

Υπηρεσίες Ανάλυσης Ψηφιακών Πειστηρίων

  • Έρευνες Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
  • Ανταπόκριση Συμβάντων
  • Νομική Υποστήριξη