21
Οκτ

Το Trojan Zeus μη ανιχνεύσιμο από τα περισσότερα antivirus

Σύμφωνα με την Trend Micro, ένας νέος τύπος του Trojan Zeus δεν μπορεί να εντοπιστεί με τη βοήθεια κλασικών προγραμμάτων προστασίας από ιούς (antivirus). Το Trojan Zeus έχει χρησιμοποιηθεί...

Read More