14
Απρ

5 έξυπνες συμβουλές για την προστασία των e-mail

 email securityΤο e-mail έχει αλλάξει τον τρόπο επικοινωνίας μας, με τις θετικές  κυρίως  αλλά  και τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει. Αυτό οδηγεί κυρίως μικρές εταιρείες στο να βασίζουν όλο και περισσότερες βασικές λειτουργίες τους στην χρήση του e-mail με τον κίνδυνο (malware προγράμματα, computer viruses, worms, trojan horses) να ελλοχεύει για τα πλημμελώς ασφαλισμένα δίκτυα. Οι ιδιοκτήτες και οι ΙΤ managers των μικρών εταιρειών θα πρέπει να επανεξετάσουν το ρίσκο που παίρνουν στέλνοντας  e-mail με προσωπικά ή εταιρικά δεδομένα καθώς μια πιθανή απώλεια των δεδομένων αυτών ίσως οδηγήσει ακόμη και στην οικονομική καταστροφή της εταιρείας.

Οι παραδοσιακές λύσεις του firewall και antivirus δεν είναι πλέον ικανές να εξαφανίσουν ολοκληρωτικά το κίνδυνο από τις σύγχρονες απειλές. Σας παρουσιάζουμε 5 πρακτικές μέσω των οποίων μπορείτε να διακινείτε με ασφαλή τρόπο τα e-mail σας:

•    Δημιουργία συστήματος αρχειοθέτησης

•    Καθορισμός πολιτικής-ελέγχου αποθήκευσης

•    Χάραξη πολιτικής για την ευαισθητοποίηση των χρηστών

•    Εντοπισμός ευπαθειών στο εταιρικό δίκτυο

•    Εκπαίδευση του προσωπικού για την προστασία από κακόβουλα e-mail Σε μια κοινωνία όπου η επικοινωνία μέσω e-mail είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της εργασίας μας, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για περικοπές στον τομέα της ασφάλειας τόσο για τη διακίνηση της πληροφορίας όσο και για το ίδιο το εταιρικό δίκτυο.