22
Δεκ

Ταχύτερη εισαγωγή τεχνολογιών cloud σε επιχειρήσεις

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η συμβουλευτική εταιρεία σε θέματα πληροφοριακών υποδομών CA Technologies, πάνω από το 92% των μεγαλύτερων εταιρειών ανά τον κόσμο έχουν εισάγει τουλάχιστον μια υπηρεσία...

Read More