29
Ιούν

ISO 27001:2005 έχει εγκριθεί από την ISOQAR

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security Management System) της TRUST-IT έχει  εγκριθεί από την ISOQAR  σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2005 (Αριθμ. Πιστ/κού 7287ISMS001) για το εξής αντικείμενο...

Read More